Kérdőív

ÉRD TERÜLETÉN LÉVŐ ÉRTÉKEK GYŰJTÉSÉNEK SEGÍTÉSE

Kedves Érdi Polgár!
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 128/2013. (V.30.) határozatának értelmében készül városunk Települési Értéktára, amelyben valamennyi, helyi értékkel bíró szellemi, emberi, tárgyi és természeti kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni és bemutatni. Célunk elsősorban a településünkön fellelhető, még „rejtett” értékeink feltérképezése. Ebben a gyűjtőmunkában az Ön közreműködésére is számítunk. Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a közös értékeink feltárását és megőrzését.
 
Amennyiben tudomása van olyan, a válaszhoz kapcsolódó dokumentációról (fotó, tárgy, írott anyag, stb.), amelyről fotót vagy másolatot készíthetünk, kérjük, jelölje az adott kérdéseknél.

1. Milyen Érdre vonatkozó, érdi – vagy az itt élő, itt élt nemzetiségekhez kötődő - helyi hagyományt ismer (ének, tánc, viselet, szokás, jeles nap, művészeti, és egyéb tábor stb.)? Ismeri-e annak őrzőjét, továbbadóját (helytörténész, helyi író, nótafa, vőfély, stb.)? Kérjük, mutassa be röviden:

1.1.
1.2.
fotótárgyírott anyagegyéb
2. Tud-e olyan sajátos, különleges családi-baráti társasági, közösségi ünnepekről, szokásokról, amelyek mások számára is érdekesek lehetnek?

fotótárgyírott anyagegyéb
3. Ismer-e olyan helybelit, aki kedvenc hobbiját olyan magas szinten űzi, hogy az mások számára is érdekes és értékes lehet: fest, farag, bőrt, vagy fémet, csontot munkál, makettet, modelleket, gyermekjátékokat készít, felújít régi gépeket, sző, fon, hímez, horgol, fotózik, filmezik, illetve gyűjt valamit (bélyeget, régiséget, receptet, képet, kaktuszt, stb.). Kérjük, sorolja fel őket elérhetőségükkel:

fotótárgyírott anyagegyéb
4. Ismer-e olyan érdi kézművest, mesterembert, gazdálkodót, vállalkozót, iparost aki egyedi, különlegesen értékes munkát végez, illetve régi, hagyományos technológiával készít egyedi terméket? Mit készít? Kérjük, sorolja fel, elérhetőségükkel:

fotótárgyírott anyagegyéb
5. Tud-e valamilyen helyi gasztronómiai specialitásról (étel, ital, süteményféleség, étkezési alapanyag)? Kérjük, sorolja fel a készítők elérhetőségével:

fotótárgyírott anyagegyéb
6. Nevezzen meg olyan köztéri alkotásokat, szobrokat, kegyhelyeket, emlékhelyeket, továbbá építészeti alkotásokat (lakóház, gazdasági épület, egyházi épület, intézményi, ipari épület, stb.), amelyek véleménye szerint érdemesek arra, hogy a helyi építészeti örökség részévé váljanak. Kérjük, a helyszín beazonosításával jelezze:

fotótárgyírott anyagegyéb
7. Ismer-e olyan tárgyi emléket, helyet, objektumot, megmaradt létesítményt, építményt, amely a település történelmi, ill. helytörténeti múltjához, vagy pedig itt élt, itt járt híres emberekhez, művészekhez kapcsolódik?

fotótárgyírott anyagegyéb
8. Tud-e valamilyen helyben termesztett, vagy itt található különleges, ritka növényről (szőlő, gyümölcs, kapásnövény, zöldségféle, erdei gyümölcs, egyéb)? Kérjük, sorolja fel azokat:

fotótárgyírott anyagegyéb
9. Tud-e Érden tenyésztett őshonos magyar állatokról (pl. szürkemarha, bivaly, ritka lófajták, mangalica, racka- és cigája juh, tyúk-, kacsa-, libafajták)? Kérjük, sorolja fel:

fotótárgyírott anyagegyéb
10. Ismer-e olyan természeti-táji emléket, helyet, területet a város bel- vagy külterületén amely értéke, egyedisége folytán megismerésre méltó (pl. kert, növénygyűjtemény, fa, fasor, erdőrészlet, geológiai-földtani képződmény, forrás, vízfolyás, tájképi értékű terület, kilátópont). Kérjük, a helyszín beazonosításával jelezze:

fotótárgyírott anyagegyéb
11. Ismer-e Érden honos, számottevő gyógynövényről? Van valaki, aki érdemben foglalkozik tudományos és népi megelőzéssel, gyógyászattal vagy ehhez kapcsolódó – akár kozmetikai szerek – előállításával?

fotótárgyírott anyagegyéb
12. Milyen helyi lehetőség van, amit ajánlana - kötetlen vagy szervezett formában – a szabadidő eltöltésére (testedzés, szellemi sportág)? Vannak hagyományos sportrendezvények? Ki(ke)t tart érdemesnek, hogy közismert legyen sportolói életműve, csúcsteljesítménye?

fotótárgyírott anyagegyéb
13. Ismer-e kortárs, vagy már nem élő; itt lakó (vagy itt lakott), vagy Érdhez valamilyen más módon kötődő híres embert (pl. művész, tudós, sportoló), akire büszkék lehetünk és aki „öregbíthetné” városunk hírnevét?

fotótárgyírott anyagegyéb
14. Tud-e egyéb olyan értéket, ami a kérdőíven nem szerepel, de kiemelkedőnek tartja (helyi ismeret, tudás, érdeklődésre számot tartó érdekesség). Kérjük, írja ide!

fotótárgyírott anyagegyéb
Amennyiben hozzájárul, hogy neve bekerüljön az értéktárat létrehozók adatbázisába, kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

A válaszoló neve:
Lakcíme:
E-mail:
Telefon:
Ha bármilyen kérdése, észrevétele van, keresse az Érdi Hungarikum Klub részéről Brunczvikné Máté Ildikót – 06-30-421-2635 – vagy a Főépítészi Csoportban Fehérné Tölgyesi Ildikót 06-23-522-396 .


Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.