Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola tevékenysége

Kulturális örökség

Bemutatás

Az első helyi önálló zeneiskola az érdi központú Budai Járási Körzeti Állami Zeneiskola, amely 1966-ban alakult. Az érdi, a pilisvörösvári, a pilisszentiváni, a zsámbéki és a solymári kihelyezett tagozatok összekapcsolásával vált körzeti zeneiskolává, mely később a megye legnagyobb zeneiskolájává nőtt.
1987-től kezdődően a kihelyezett tagozatok egy része levált és önálló intézménnyé alakult. Érd-központ erősödésével párhuzamosan egymás után létesültek és létszámban gyarapodhattak az érdi iskolákban a kihelyezett tagozatok.
A Városi Zeneiskola fennállásának 5 évtizede alatt a mostoha körülmények ellenére mindig az újítások, pedagógiai vállalkozások otthona volt.
1997-től fellendült az iskola szakmai élete, megélénkült a hangversenyélet.


2005-ben az iskola felvette Lukin László nevét, a neves zenepedagógus tevékenységét állítva példának tanítványai elé.
Az elmúlt pár évben folyamatosan nőtt a versenyeken való részvételek száma, a tanári és tanulói aktivitás e területen kiemelkedőnek mondható. A szakmai munka színvonalát jelzik országos- és nemzetközi versenyeredmények.
A Lukin Hangversenybérlet évről-évre bővülő kínálattal segíti az iskola pedagógiai programjában meghatározottak megvalósítását.
A Lukin Fúvószenekar és a Lukin Gyermek Vonószenekar újjászervezésével a közösségi muzsikálás örömteli lehetősége valósult meg. Tanulói számára a zenei élményszerzés új távlatai nyíltak meg.

Indoklás

Érd fejlődésével párhuzamosan fejlődött a város egyetlen zeneiskolája is. Értékőrző és hagyományteremtő szellemisége, kultúrateremtő tevékenységének egyedi jellege és színvonala is Érd különlegessége. A zeneiskola arculata az évtizedek során folyamatosan formálódott, napjainkra sajátos szellemi és szakmai arculattal rendelkezik. Léte meghatározó jelentőségű a város kulturális életében.


Értékőr: Stiblo Anna

Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.