Dr Dizseri Tamás életműve

Bemutatás


Értelmiségi családban született 1924-ben Kistótfalun.

Pécsett, a Széchenyi István Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1947-ben magyar-történelem szakon szerzett középiskolai tanári diplomát.

Az Eötvös Kollégium tagja volt.

1944-ben részt vett a KISKA (Kisegítő karhatalmi alakulat) antifasiszta ellenálló zászlóaljban (Táncsics zászlóalj).
1947-48-ban Pécsett népi kollégiumot vezetett.
1948-51 között az Abonyban az általános iskolában tanított és Pest megye déli részének szakfelügyelője volt. Eközben elvégezte az orosz nyelvtanári szakot is a budapesti Tanárképző Főiskolán.
1951-1964 között a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanára, s egyúttal 1961-64 között Pest megye történelem szakos szakfelügyelője.1964-1980 között az új épületbe költözött érdi, majd Vörösmarty Mihály nevét felvevő gimnázium első – ma már - címzetes igazgatója.

Indoklás

Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy 1968-ban a gimnázium felvehette reformkori költőnk, Vörösmarty Mihály nevét. A névadás egyúttal megnyitotta az iskolai hagyományok kialakításában oly fontos szerepet játszó Vörösmarty-napok sorát.

Dizseri Sándor Igazgató úrnak meghatározó szerepe volt az intézményben folyó munka színvonalának meghatározásában, úgy az egyenruha bevezetésében, mint a diákok magatartásával, felkészültségével szemben támasztott követelmény rendszer kialakításában. A követelmények magas színvonala együttes kívánalomként jelentkezett, s az alacsony elvárások, lazaságok stb. elutasításra találtak.

Értékőr: Kőrösi Jánosné

Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.