Magyar Földrajzi Múzeum

Kulturális örökség

Bemutatás

A Balázs Dénes érdi, világjáró geográfus által alapított Magyar Földrajzi Múzeum elsősorban a nagy magyar utazókat, földrajzi felfedezőket bemutató kiállításával és az ahhoz kapcsolódó egyedülálló szoborpanteonnal tarthat igényt a Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre.
 
Magyarország népességének csekélysége és tengerektől való elzártsága ellenére arányában feltűnően nagy számban vette ki részét a Föld megismeréséből. Utazóinknak a világ tudományához való hozzájárulását kiegészíti az az erkölcsi nagyság is, ami államunk szűkös anyagi forrásait pótolta áldozatvállalásban, akaraterőben, kitartásban, tudásvágyban, patriótizmusban. Ennek legtipikusabb esete Kőrösi Csoma Sándor személye, akinek udvarunkban lévő kőszobra - Antal Károly szobrászművész alkotása - kitűnően fejezi ki az életét a Himalájában a tudományért áldozó utazó heroizmusát. Az őshazánkat kereső, de a tibetológia megalapítójává váló kutató szobra 1942-ben politikai sajtótámadások miatt nem kerülhetett felállításra, de 1984-ben szerencsére megkerült, és az érdi múzeumi szoborpanteon kiindulópontjává válhatott. A szobrok száma jelenleg már 12.

Indoklás

A nagy magyar földrajzi felfedezők és utazók közelebb hozták hozzánk a világ távoli tájait és népeit és hírünket vitték a világba. Munkájukkal, írásaikkal, gyűjtéseikkel hozzájárultak a Föld alaposabb megismeréséhez és megismertetéséhez. Érdnek is komoly idegenforgalmi vonzerőt jelentenek múzeumunk három állandó kiállítása (Magyar utazók, földrajzi felfedezők – A Kárpát-medence tudományos feltárói – Érd helytörténeti kiállítása), időszaki kiállításai. Az iskolák oktató-nevelő munkájának pedig fontos támaszt jelent az itt zajló gazdag múzeumpedagógiai munka (vetélkedők, múzeumi órák), múzeumbarát köri előadások, tudományos előadóülések, a közművelődési és a tárlatvezetői tevékenység. Az óvodáktól az egyetemekig az ország minden részéből érkeznek csoportok. A turisták körében is nagy népszerűségnek örvendünk. Szakkönyvtárunk immár 12 ezres állományával segíti a kutatók munkáját.

Javaslattevő: Kovács Sándor


Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.