Homolya Gábor művészete

Kulturális örökség


Bemutatás

Homolya Gábor 1956-ban született Budapesten. A művészeti alkotó tevékenységhez való vonzódása már gyerekkorában jellemző volt rá. A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában (“Kisképző”) érettségizett 1975-ben, 1978–1985 között pedig a Képzőművészeti Főiskolára járt festő, és grafika szakon és a művészképzőt is elvégezte.
 
Már tanulmányai során is érdekelte a képzőművészet szinte minden ága, a sokoldalúság és a sokrétű mesterségbeli tudás érett művészként is jellemző maradt rá. A Fiatal Művészek Stúdiójának tagjaként hazai és nemzetközi kiállításokon szerepelt. Elnyerte a Derkovits ösztöndíjat, mely idő alatt több díjnyertes rajzfilmet is készített a Kecskeméti Filmstúdióban. Plakátpályázatokon is sikerrel szerepelt, de készített murális művet és bábcsoport művészeti-technikai vezetője is volt évekig.
 
“Kenyérkereső” munkája a mai napig is elsősorban a tervezőgrafikához kötődik. 2008 óta szabadúszó grafikus és képzőművész. Az alkalmazott grafikai feladatok mellett a 2000-es évek elejétől bontakozik ki egyre jobban az önálló képzőművészeti tevékenysége, amely – lévén a művész1993 óta érdi lakos - helyileg is a városhoz kötődik. Műveinek első gyűjteményes bemutatása is itt volt 2011-ben a Szepes Gyula Művelődési Házban, emellett mintegy 30 önálló és sok csoportos kiállítása valósult meg az elmúlt 15 évben az ország több pontján. Az érdi Téli Tárlatoknak is állandó résztvevője. Több művésztelepnek is tagja. A csak rá jellemző látásmódú, egyedi alkotásai több díjat is kaptak az utóbbi évek során.
 
Munkássága rendkívül gazdag, termékeny és sokoldalú: az említett munkái mellett készít egyedi grafikákat, digitális nyomatként megvalósuló fotomontázsokat, homok-applikációs kollázsokat, tárgyszobrokat, objekteket és pontosan meghatározható keretbe talán nem sorolható alkotásokat is. Ezek mellett fotósként is alkot. Tehát a képzőművészet műfajai közötti szabad átjárással – és vitathatatlan mesterségbeli tudással – valósítja meg korántsem szokványos, és rendkívüli asszociációs gazdagságú műveit.
 
A művész – személyiségéből fakadóan - gyakran él a humor, az irónia, szatíra és a groteszk alkalmazásával, de ezek tulajdonképpen csak segítő eszközök ahhoz, hogy az alkotásait szemlélő nézőket még inkább magukkal ragadja a művek mély gondolati rétegzettsége.
 
Művészete szoros kapcsolatban áll az irodalommal, költészettel, számos műve vizuális továbbgondolása a lírai alkotásoknak.


Indoklás


(Idézetek kiállítási méltatásokból)
 
“A szó legnemesebb értelmében vett örök gyermek, buzgó gyűjtögető, huncutul ötletelgető bütykölgetésének csodás végeredményeit vehetjük szemügyre. Ajánlom mindenkinek, hogy ne sietve szemlélje az alkotásokat, hiszen minden egyes porcikájuk sok munka és odafigyelés által lett fellelkesítve, azaz lélekkel megáldva, mindezt pedig szóviccekkel megfűszerezve nyújtja át a művész a közönségnek.”
 
“... művészete narratív művészet, a szó legnemesebb értelmében, hiszen elég, ha csak a munkák címét tekintjük, azokkal rögtön elkezdődik a történetmesélés. A nemritkán nyelvi játékkal élő cím a harmadik, negyedik vagy sokadik dimenzió lesz a tárgyi kontextusban a műalkotásban.”
 
„A technikákat keverve megmutatni a világot, új értelmet kínálván ezzel a dolgoknak, nemritkán meghökkentő kontextusba helyezni szokványos tárgyakat – ez talán általánosságban is igaz lehet napjaink kísérletező művészeire, Homolya Gábor azonban önmagához képest is mindig egy kicsit más, és ettől olyan különleges.”
 
„...ötletei ugyan váratlan és véletlen asszociációkból születnek, ám azután a konkrét művek elemeit már a tudatos szárnyalásra építi. Teszi ezt úgy, hogy azok egy végtelen labirintusrendszert alkossanak, a fent és a lent, az ég és a föld, a vicc és a komolyság, az irónia és a groteszkség, a szatíra és a filozófia pólusai között”
 
„… a legegyszerűbb hétköznapi tárgyban is meglátja az emberi esendőséget, lelket visz az élettelennek látszó tárgyba, közel hozza egymáshoz a tárgyakat, amelyek nélküle sosem találkozhattak volna, és e meghökkentő egymásra találás felszínén örömében ott visong irónia, humor, szatíra, a mélyén azonban lehetetlenség nem észrevenni a határtalan életigenlést, a végtelenül emberit.”
 
Homolya Gábor tehát olyan különleges, egyedi világú alkotó, akinek munkássága érdi polgárként, az utóbbi mintegy két évtizedben teljesedett ki igazán, így műveivel, alkotásaival városunk képzőművészetének jelentős gazdagítója és kulturális hírnevének öregbítője.

Képgaléria


Kattintson a képre a gépgaléria megtekintéséhez!

Értékőr: Hamar József

Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.