Nepomuki Szent János szobra

Épített örökség

Bemutatás

Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, így nem csodálkozhatunk azon, ha a XVIII. sz.-ban Érden több szobra is létezett. Érd híres volt - még a múlt században is - hajómalmairól, halászatáról. A vízimolnárságnak több száz évre visszamenő hagyománya volt Érden. Erre utal az az adat is miszerint 1490-ben Bornemissza János két érdi dunai malmát adta oda Orbán egri püspöknek. Az 1780 körül készített copf posztamensű szobor a templomtér központi dísze.

Nepomuki Szent János szobrát az 1792. évi canonica visitatio már említi, és az 1818. évi egyházlátogatói jegyzőkönyv szerint Illésházy János gróf emeltette és Radnics Pál érdi esperes áldotta meg.

Nepomuki Szent János 1340-ben született Csehországban egy Pomuk vagy Nepomuk nevű mezővárosban. A prágai udvarban kanonokként működött, IV. Vencel király feleségének gyóntatója volt. A féltékeny király egyszer rá akarta venni felesége gyónásának elárulására Jánost, de sikertelenül. A király a Moldva folyóba ölette az akaratának ellenszegülő papot 1383-ban. A prágai Szent Vid-templomban temették el. A XVI-XVII. sz.-tól kezdve sírjánál rendkívüli eseményeket észleltek, 1729-ben szentté avatták.

Indoklás

A templomkerti szobor ikonográfiai különlegessége, hogy Nepomuki Szent Jánost fedetlen fővel ábrázolta megalkotója, birétumát a bal kezében tartja. Szokásos megjelenítése papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, karján feszülettel, fején birétummal és dicsfénnyel történik. Az érdi szobor is festett volt, hasonlóan az országban számos helyen lévő társaihoz. A helyreállítás 1998-ban készült el, s az újjászületett szobor a püspök áldásában is részesült.

Értékőr: Tarnay Tünde

Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.