Érdi Krónika

Bemutató


Talán megbocsátják nekem, ha a világot látott múzeumalapító földrajztudós, Érd díszpolgára, dr. Balázs Dénes idézetével kezdem:
 
„Szebb, gazdagabb tájat találtam – kedvesebbet soha. Úgy vagyok ezzel, mint a gólyák, meg a fecskék, ők is innen indultak el, s ha megszólal a hívó szó, ide térnek vissza.”
 
Az 1983-ban megjelent Érdi Antológiában olvasható dicsérő sorok Balázs Dénes mély kötődését fejezi ki Érdligethez, Érdhez.
 
Az ÉRDI KRÓNIKA - ÉRD TERMÉSZETI KÉPE, MÚLTJA ÉS LAKÓI - HONISMERETI OLVASÓKÖNYV a Millennium évében 2000-ben, átdolgozott változata 2004-ben jelent meg. A kötetet szerkesztette:
 
DR. KUBASSEK JÁNOS a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója.
 
Az Érdi Krónika megszületése többéves folyamatos adatgyűjtő és kutatómunka eredménye. Szerzői avatott szakemberek. Van köztük levéltáros, történész, biológus, könyvtáros, helytörténész, tanár, de nagyban segítették a kötet létrehozását a helybéli önkéntes segítők is. Valamennyijüket összekapcsolta az Érdhez kötődés, az Érdért tenni akarás érzése.

Indoklás


Az ÉRDI KRÓNIKA egyedi honismereti olvasókönyv, mely Érd város múltját és jelenét összefoglalva tárja az olvasó elé. Benne a település földrajzának, geológiájának, történelmének, állat- és növényvilágának, természeti értékeinek bemutatása fejezetenként, más-más szerzőtől.
 
A kötet szerzői és segítőik BALÁZS DÉNES szellemében dolgoztak, sok önzetlen külső hozzájárulás, személyi áldozatkészség révén jutva el a krónika megszületéséhez. Önzetlenül segítve ezzel a feledésbe merült tudás újjáélesztését, hogy a lokálpatrióták és az újonnan érkező érdiek együtt, nemes ügyekért fogjanak össze városunk szebbé tételéhez, fejlődéséhez. Mély alázattal követve ezzel eleink tiszteletet érdemlő igyekezetét és munkáját, tovább gazdagítva jelenét, jövőét.

Értékőr: Kávránné Szedmák Ilona

Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.