Alapító okirat

„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
 
Magyar AlaptörvényP) cikk

Alulírottak Magyarország Alaptörvényének P) cikke szellemében megalapítjuk az
 
Érdi Hungarikum Klubot.

Az Érdi Hungarikum Klub tagjaiként vállaljuk:
  • Segítjük, hogy a helyi, megyei értékek kiválasztása egy széles körű társadalmi együttműködés keretében valósulhasson meg.
  • Szerepet vállalunk a magyar nemzeti értékek és hungarikumok megőrzésében és védelmezésében.
  • Személyes példát mutatva részt veszünk a nemzeti értékek összegyűjtésében, dokumentálásában.
  • Helyi közösségeink tagjait ösztönözzük arra, hogy csatlakozzanak a Kárpát-medencei hungarikum mozgalom megvalósításához.
  • Aktív szerepet vállalunk a helyi és megyei értéktárak létrehozásában, értékekkel történő feltöltésében.
  • Feladataink elvégzése során együttműködünk a települési, megyei önkormányzatok képviselőivel, az ezen a területen tevékenykedő civil szervezetekkel.
  • Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a helyi értékek ismerete a köztudat részévé váljon, a helyi közösségek tagjai megismerhessék azokat.
  • Figyelmet fordítunk arra, hogy a helyi közösségek által kiválasztott értékek, a közösségek tagjai által is megfelelő elismerésben részesüljenek.
  • Hívjuk és várjuk az Érdi Hungarikum Klubba mindazok jelentkezését, akik egyetértenek ezekkel a célkitűzésekkel és szeretnének egy közösség keretein belül mindezek megvalósulásáért tenni.

 
Kelt, Érd, 2013.június 20.

Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.