Madarász Katalin nóta és népdalénekes életútja

Kulturális örökség

Bemutatás

1934-ben Túrkevén született, pedagógus szülők gyermekeként. A szülők népdalgyűjtéssel, néptánc tanítással, a hagyományok őrzésével foglalkoztak. Gyermekként számtalan rendezvényen szerepelt, ő is táncolt, énekelt.
Egy ilyen szereplés alkalmával kapott felkérést rádiós meghallgatásra. 1954-ben készült az első rádiós felvétel, ami egy csapásra népszerűvé tette. 1958-tól Túrkevén gyűjtött cigánydalokat is énekel. Grabócz Miklós - a rádió népzenei osztályának vezetője - bíztatására ment az ORI hoz, 1962 óta hivatásos népdal énekes. 1964-től Gaál Gabriellával énekel.
Népdalénekesként kezdte előadói pályáját, majd a műfaj valamennyi ágát kipróbálva a legkiválóbbat nyújtotta.
Magyar nóta, népdal, cigánydalok, megzenésített Petőfi versek előadójaként, valamint saját zenei szerzeményeivel vívta ki az ország dalszerető közönségének elismerését.


Pályafutása során az alábbi kitüntetéseket kapta:
Magyar Rádió Nívódíj, 1972
SZOT-díj, 1984
Népzenei verseny I. díj (Bratislava)
Daróczy Bárdos Tamás zenei összeállításai Svájcban I. díj
Túrkeve díszpolgára, 1994
Jákó Vera-díj (arany), 2000
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, 2001
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, 2012
Budapestért-díj, 2012
Érd Város Életmű Díja, 2015

Indoklás


„Emberi és szakmai életútja, az egyetemes magyar kultúrához való viszonya példaértékű minden magyar ember és szakmai pályatárs számára. Egész lényében, egyéniségében, hangjában, modorában, ízlésében és gesztusaiban ízig-vérig a magyar ember érzelemvilágának leghitelesebb kifejezője. Páratlan szépségű rádiós és televíziós felvételei generációknak jelentették és jelentik ma is a szülőföld szeretetét és magát a zenei anyanyelvet, amelyet nála hitelesebben, népiségünkhöz illeszkedőbben évtizedek óta dalban senki nem tud közvetíteni.” (Az idézet egy napjainkban íródott újságcikkből való.)

Családjával 2000 óta Érden él. Az érdi felkéréseknek örömmel tesz eleget. A mai napig részt vesz Érd kulturális életében. Javaslom az értéktárba való felvételét.
Erdélyi két napos fellépése volt nemrégiben Marosvásárhelyen.


Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.