JEGYZŐKÖNYV - Az Érdi Hungarikum Klub megalakulásáról

Időpont: 2013. június 20. 18 óra
Helyszín: II. Lajos Általános Iskola épülete Érd, Fő u. 42.
Létszám: 24 fő
Meghívott előadó: Polyák Albert Tiszakécskéről

Program:
 
1. Bemutatkozás, a megjelentek méltatása, Szent Mihály Alapítvány- Ábel András, a bizottság tagjainak bemutatása (1.sz. melléklet):
 • Hudák Mihály
 • Dr.Kubassek János
 • Dr.Szerényi Gábor
   
2. Dr.Szerényi Gábor tanár úr felkérése Polyák Albert bemutatására.
 
Polyák Albert előadása
 
Jó ötletek:
 • élővé tehető a klub, ha nótakörrel is kiegészül
 • szakdolgozatok bemutathatóak egy nyílt fórumon
 • vendéglátásainknak adjuk meg a rangját
   
 • piacon térítés mentes hely
 • iparűzési adókedvezmény
 • jótékonysági esteken „árverés” a helyi értékekből
 • jogvédelem, embléma
 • 2011. CLXXX.tv az egyesülési jogállásról
5 perc szünet
 
3. A klub megalapítása 14 fővel
 
A klub megalakítása - célok, feladatok és működési keretek meghatározása.
 
Jegyzőkönyv vezető: Brunczvikné M. Ildikó,
 
Hitelesítők: Hamar József és Németh Antal felkérése, megszavazása
 
Vezetőség jelölése, bemutatkozása, megválasztása, egyhangúlag
 • Elnök: Brunczvik Attila
 • Jegyző: Brunczvikné M. Ildikó
   
4. Alapító okirat megvitatása, megszavazása, aláírása (4. melléklet)
 
Hozzászólások:
 
Csóli Csaba: kerüljön bele, hogy a termékek piacra jutását segítjük.
 
Kőrösi Jánosné szerint a bemutatásra, forgalmazásra lehetőséget adjon, így fogalmazzuk bele legfeljebb.
 
Hudák Mihály: Teret adunk, az értékesítés nem konkrét feladatunk.
 
Ábel András: fontosak a kulturális, az épített múlt értékei is!
 
Ágó Mátyás: Fontos, hogy az érték fönntartsa magát, de ne akarjunk mindenből anyagi hasznot húzni. megalkotta az „Érdikum” kifejezést.
 
Németh Antal: Komoly hatósági, társadalmi feladat. Fogalmazzunk úgy: segítjük a helyi közösségek érdekeit szolgáló értékeket.
 
Szavazás: 9:1 arányban, 6 tartózkodás mellett úgy döntöttünk, maradjon az eredeti szöveg.
 
Vezetőség jelölése, bemutatkozása, megválasztása, egyhangúlag
 • Elnök: Brunczvik Attila
 • Jegyző: Brunczvikné M. Ildikó
   
A jelölést elfogadták, a megválasztást köszönettel tudomásul vették.
 
A vezetőség és a tagság feladatainak körvonalazása (2. melléklet)
 
Hozzászólások:
 
Kőrösi Jánosné: A levelező lista kezelése és a megbízható könyvelő megbízása a vezetőség hatásköre.
 
Ábel András: A honlap szerkesztésére megpróbál felkérni valakit.
 
A területi csoportok a részönkormányzatok szerint
 
javasolhatók.
 
5. Program megvitatása, elfogadása (3. melléklet)
 
Hozzászólások:
 
Hudák Mihály: Már működő értékmegőrzések: Antunovits Antal által kezdeményezett Szőlővirág ünnep
 
Ábel András: Az Érdi Lap közöl sorozatot Érd történetéről.
 
Továbbiak: Szűcsné kerámiái
 
Kéri Mihály munkái
 
Fotógyűjtemény – reprint kiadvány
 
A kiállítás és vásár helyszíneként a Művelődési központot vagy a Galériát javasolták.
 
Hudák Mihály megerősítette, hogy a polgármester úr anyagi támogatást ígért a Helyi Érték bizottság működéséhez.
 
Németh Antal tapasztalata, hogy Érd emberi értéke, sokszínűsége. Érdi tevékenysége folyamán komoly műszaki, meteorológiai alkotásokkal és hangszerkészítővel is találkozott már.
 
Ágó Mátyás szerint érdemes tudni, hogy a védett épületek nem eladhatóak, de azok után nem kell adót fizetni…
 
Hudák Mihály szerint a lényeg: Gyűjtsünk, ami készen van, tegyük fel. Ne markoljunk nagyot.
 
Zárás
 
Kelt: Érd, 2013.06.20.

Érdikum - Technológia: EUSAN Kft.